Covid-19 ve sigara içmek

Sigara içmek COVID-19 için bir risk faktörü mü?

COVID-19 yeni tanımlanmış bir hastalıktır (Li ve diğerleri., 2020) ve sigara ile ilişkisini kapsayan sadece birkaç çalışma yapılmıştır (ScientificAmerican, 2020).
Bununla birlikte, 1.099 COVID-19 hastasında yapılan bir araştırmada sigara içen ve ölen hastaların %12.4’ü yoğun bakım veya mekanik ventilasyon ihtiyacı görülmüştür. Sigara içmeyenlerin ölüm oranının ise %4,7 olduğu görülmüştür. (BMJ, 2020 Citied Guan ve diğerleri., 2020).

Nitekim, sağlıklı bir bağışıklık sistemi COVID-19’un tedavisinde ve muhtemelen önlenmesinde önemlidir (Petric, 2020). Sigara içmek bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltır. (Quit.org.au).
Ayrıca, Sigara:

Virüsleri ağız yoluyla ,Vücudun içine aktarabilir

COVID-19, yüzeylerde, birkaç saat ila günlerce hayatta kalabilir (NIH, 2020). Bir sigara içen kişi ağzına sigara aldığında, virüsleri parmaklarından oral mukus zarlarına aktarabilir (Quit.org.au, n.d.), (CDC, 2020).

Bağışıklık ile ilgili vitamin ve mineral seviyelerini azaltır, örneğin:

  • Selenyum (Kocyigit, Erel ve Gur, 2002), (Hemat, 2004)
  • C Vitamini (Chow ve diğerleri, 2013), (Carr ve Lykkesfeldt, 2018)
  • Magnezyum (Unkiewicz-Winiarczyk, 2009), (Gonza ve Marcos, 2003)
  • D Vitamini (Kassi ve diğerleri, 2015), (Litwack, 2011)
  • E Vitamini (Bendich, 1990), (Petrich, 2020)
  • A Vitamini (Bendich, 1990), (Petrich, 2020)

Akciğerlere zarar verir veya zayıflatır

  • Akciğer kapasitesini azaltır (Pack & Rochard, 2016)
  • Akciğer iltihabına katkıda bulunur (Deepak ve ark., 2009)
  • Akciğerlerin kendi kendini temizlemesini önler
  • Akciğerler mikropları öldüremez ve enfeksiyonları önlemez

Silia, mikroskobik boyutta tüycüklerdir. Mukus yardımıyla, Silia akciğerlere solunan patojenlerden temizler (Dezube, 2019). Sigara içmek geçici olarak siliaları felç eder (Ozdogan, 2020). Ayrıca, sigara içenlerin akciğerlerini tıkayan, enfeksiyonlara yol açabilen ve akcigerlerin temizlenmesini zor hale getiren, fazla ve daha kalın mukus bulunur (Quit.org.au, n.d.)

Alveolar makrofajlar, akciğerlerin Alveoli adı verilen kısmını oluşturan bileşenlerdir, lizozimler, antimikrobiyal peptitler, proteaz sitokinleri ve kemokinler gibi antimikrobiyalleri serbest bırakır (Hussell, n.d.) Mikrobiyal enfeksiyonları önlemek ve bakterileri temizlemek için cok onemlidir. Sigara icmek, Alveolar makrofajlara ciddi zarar verir. (Monick ve digerleri, 2010).

Doğal katil hücre sayısını büyük ölçüde azaltır

Viral enfekte olmuş hücreleri doğal katil hücreler öldürür. Sigara içmek, vücudumuzdaki doğal katil hücre sayısını büyük ölçüde azaltır (Tolerud ve diğerleri., 1989).

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, COVID-19 olan hastalarda, doğal katil hücre sayılarının önemli ölçüde az olduğu tespit edilmiştir. (Qin ve diğerleri., 2020).

Sonuç:

Sigara içmek, COVID-19 için bir risk faktörüdür, İnsan vücudunun neredeyse her organına (CDC) zarar verir 50’den fazla ciddi sağlık durumunu (NHS, nd) geliştirme riskini artırır ve ortalama 10 yıl yaşam süresini kısaltabilir. (CDC, nd). Bu nedenle, COVID-19 ile iliskisi ne olursa olsun, sigarayı bırakmak, sigara içenler için bir öncelik olmalıdır.

Αçık havada, hafif egzersiz, sigarayı bırakmanın yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Dahası, egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma yeteneklerini geliştirir, antienflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca, güneş ışığı D vitamini, melatonin ve serotonin seviyelerini artırabilir (Mead, 2008).

Resat Alagiali

Content missing

Düzeltme: Elif Kaya