Covid-19 ve sigara içmek

Covid-19 ve sigara içmek

Sigara içmek COVID-19 için bir risk faktörü mü?

COVID-19 yeni tanımlanmış bir hastalıktır (Li ve diğerleri., 2020) ve sigara ile ilişkisini kapsayan sadece birkaç çalışma yapılmıştır (ScientificAmerican, 2020).

Bununla birlikte, 1.099 COVID-19 hastasında yapılan bir araştırmada sigara içen ve ölen hastaların %12.4’ü yoğun bakım veya mekanik ventilasyon ihtiyacı görülmüştür. Sigara içmeyenlerin ölüm oranının ise %4,7 olduğu görülmüştür. (BMJ, 2020 Citied Guan ve diğerleri., 2020).

Nitekim, sağlıklı bir bağışıklık sistemi COVID-19’un tedavisinde ve muhtemelen önlenmesinde önemlidir (Petric, 2020). Sigara içmek bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltır. (Quit.org.au).
Ayrıca, Sigara:

Virüsleri ağız yoluyla ,Vücudun içine aktarabilir

COVID-19, yüzeylerde, birkaç saat ila günlerce hayatta kalabilir (NIH, 2020). Bir sigara içen kişi ağzına sigara aldığında, virüsleri parmaklarından oral mukus zarlarına aktarabilir (Quit.org.au, n.d.), (CDC, 2020).

Bağışıklık ile ilgili vitamin ve mineral seviyelerini azaltır, örneğin:

 • Selenyum (Kocyigit, Erel ve Gur, 2002), (Hemat, 2004)
 • C Vitamini (Chow ve diğerleri, 2013), (Carr ve Lykkesfeldt, 2018)
 • Magnezyum (Unkiewicz-Winiarczyk, 2009), (Gonza ve Marcos, 2003)
 • D Vitamini (Kassi ve diğerleri, 2015), (Litwack, 2011)
 • E Vitamini (Bendich, 1990), (Petrich, 2020)
 • A Vitamini (Bendich, 1990), (Petrich, 2020)

Akciğerlere zarar verir veya zayıflatır

 • Akciğer kapasitesini azaltır (Pack & Rochard, 2016)
 • Akciğer iltihabına katkıda bulunur (Deepak ve ark., 2009)
 • Akciğerlerin kendi kendini temizlemesini önler
 • Akciğerler mikropları öldüremez ve enfeksiyonları önlemez

Silia, mikroskobik boyutta tüycüklerdir. Mukus yardımıyla, Silia akciğerlere solunan patojenlerden temizler (Dezube, 2019). Sigara içmek geçici olarak siliaları felç eder (Ozdogan, 2020). Ayrıca, sigara içenlerin akciğerlerini tıkayan, enfeksiyonlara yol açabilen ve akcigerlerin temizlenmesini zor hale getiren, fazla ve daha kalın mukus bulunur (Quit.org.au, n.d.)

Alveolar makrofajlar, akciğerlerin Alveoli adı verilen kısmını oluşturan bileşenlerdir, lizozimler, antimikrobiyal peptitler, proteaz sitokinleri ve kemokinler gibi antimikrobiyalleri serbest bırakır (Hussell, n.d.) Mikrobiyal enfeksiyonları önlemek ve bakterileri temizlemek için cok onemlidir. Sigara icmek, Alveolar makrofajlara ciddi zarar verir. (Monick ve digerleri, 2010).

Doğal katil hücre sayısını büyük ölçüde azaltır

Viral enfekte olmuş hücreleri doğal katil hücreler öldürür. Sigara içmek, vücudumuzdaki doğal katil hücre sayısını büyük ölçüde azaltır (Tolerud ve diğerleri., 1989).

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, COVID-19 olan hastalarda, doğal katil hücre sayılarının önemli ölçüde az olduğu tespit edilmiştir. (Qin ve diğerleri., 2020).

Sonuç:

Sigara içmek, COVID-19 için bir risk faktörüdür, İnsan vücudunun neredeyse her organına (CDC) zarar verir 50’den fazla ciddi sağlık durumunu (NHS, nd) geliştirme riskini artırır ve ortalama 10 yıl yaşam süresini kısaltabilir. (CDC, nd). Bu nedenle, COVID-19 ile iliskisi ne olursa olsun, sigarayı bırakmak, sigara içenler için bir öncelik olmalıdır.

Αçık havada, hafif egzersiz, sigarayı bırakmanın yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Dahası, egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma yeteneklerini geliştirir, antienflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca, güneş ışığı D vitamini, melatonin ve serotonin seviyelerini artırabilir (Mead, 2008).

Resat Alagiali

Kaynakça
 • Ozdogan. (2020). Sigarayı bıraktıktan sonra akciğerler nasıl iyileşir? Retrieved April 3, 2020, from https://www.drozdogan.com/sigarayi-biraktiktan-sonra-akcigerler-nasil-iyilesir/
 • Monick, M. M., Powers, L. S., Walters, K., Lovan, N., Zhang, M., Gerke, A., … Hunninghake, G. W. (2010). Identification of an Autophagy Defect in Smokers’ Alveolar Macrophages. The Journal of Immunology, 185(9), 5425–5435. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1001603
 • Bendich, A., of Sciences, N. Y. A., Panel, U. S.-J. C. M. S. P. M., of Diabetes, N. I., Digestive, & (U.S.), K. D. (1990). Micronutrients and Immune Functions. New York Academy of Sciences. Kaynak  https://books.google.gr/books?id=bMVMAQAAIAAJ
 • Carr, A. C., & Lykkesfeldt, J. (2018). Vitamin C in Health and Disease. MDPI AG. Kaynak https://books.google.gr/books?id=smhoDwAAQBAJ 
 • Centers for Disease Control and Prevention. 2020. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – Transmission. [online] Kaynak: getting-sick/how-covid-spreads.html> [Tarih 1 April 2020]. mouth touch] 
 • Chow, C. K., Thacker, R. R., Changchit, C., Bridges, R. B., Rehm, S. R., Turbek, J., … Turbek, J. (2013). Journal of the American College of Lower levels of vitamin C and carotenes in plasma of cigarette smokers . Lower Levels of Vitamin C and Carotenes in Plasma of Cigarette Smokers, (May 2015), 37–41. https://doi.org/10.1080/07315724.1986.10720134 
 • Covid-19: The role of smoking cessation during respiratory virus epidemics – The BMJ. (n.d.). Retrieved April 2, 2020, from https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/20/covid-19-the-role-of- smoking-cessation-during-respiratory-virus-epidemics/ 
 • Deepak K. Bhalla, Fusao Hirata, Arun K. Rishi & C. Gary Gairola (2009) Cigarette Smoke, Inflammation, and Lung Injury: A Mechanistic Perspective, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 12:1, 45-64, DOI: 10.1080/10937400802545094 
 • Defense Mechanisms of the Respiratory System – Lung and Airway Disorders – MSD Manual Consumer Version. (n.d.). Tarih: April 1, 2020, from https://www.msdmanuals.com/home/lung-and-airway-disorders/biology-of-the-lungs-and- airways/defense-mechanisms-of-the-respiratory-system 
 • Dezube Rebecca, N. (2018). Defense Mechanisms of the Respiratory System – Lung and Airway Disorders – MSD Manual Consumer Version. Tarih: April 1, 2020, from http://www.msdmanuals.com/en-gb/home/lung-and-airway-disorders/biology-of-the-lungs- and-airways/defense-mechanisms-of-the-respiratory-system 
 • Fast Facts | Fact Sheets | Smoking & Tobacco Use | CDC. (n.d.). Tarih: April 2, 2020, from https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm (CDC33) 
 • Gonza, M., & Marcos, A. (2003). Possible roles of magnesium on the immune system, 28040, 1193– 1197. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601689 
 • Health Effects | Smoking & Tobacco Use | CDC. (n.d.). Retrieved April 2, 2020, from https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/health_effects/index.htm 
 • Hemat, R. A. S. (2004). Principles of Orthomolecularism. Urotext. Retrieved from https://books.google.gr/books?id=ED_xI-CEzFYC (page 344) 
 • Hussell, T. (n.d.). Immunity in the lung | British Society for Immunology. Retrieved April 3, 2020, from https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/organs-and-tissues/immunity-in-the-lung 
 • Kassi, E. N., Stavropoulos, S., Kokkoris, P., Galanos, A., Moutsatsou, P., Dimas, C., … Lyritis, G. (2015). Smoking is a significant determinant of low serum vitamin D in young and middle- aged healthy males, 14(2), 241–250. 
 • Kocyigit, A., Erel, O., & Gur, S. (2002). Effects of tobacco smoking on plasma selenium , zinc , copper and iron concentrations and related antioxidative enzyme activities, 34(2001), 629– 633. 
 • Litwack, G. (2011). Vitamins and the Immune System. Elsevier Science. Retrieved from https://books.google.gr/books?id=U6V3DSy1h6kC 
 • Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., … Feng, Z. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/nejmoa2001316
 • Mead, M. N. (2008). Benefits of sunlight: a bright spot for human health. Environmental Health Perspectives, 116(4), A160–A167. https://doi.org/10.1289/ehp.116-a160
 • Monick, M. M., Powers, L. S., Walters, K., Lovan, N., Zhang, M., Gerke, A., … Hunninghake, G. W. (2010). Identification of an autophagy defect in smokers’ alveolar macrophages. Journal of Immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(9), 5425–5435. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1001603
 • National Institutes of Health (NIH). 2020. New Coronavirus Stable For Hours On Surfaces. [online] Available at: stable-hours-surfaces> [Accessed 1 April 2020].
 • Ozdogan. (2020). Sigarayı bıraktıktan sonra akciğerler nasıl iyileşir? Retrieved April 3, 2020, from https://www.drozdogan.com/sigarayi-biraktiktan-sonra-akcigerler-nasil-iyilesir/
 • Pack, F. J. and Rochard, J. (2016) A Study of Effects of Smoking. Editions Le Mono. Available at: https://books.google.gr/books?id=gtVHDQAAQBAJ.
 • Petric, D. Immune system and COVID-19 Immune system and COVID-19. (2020), (March). https:// doi.org/10.13140/RG.2.2.21811.99366
 • Qin, C., Zhou, L., Hu, Z., Zhang, S., Yang, S., Tao, Y., … Tian, D.-S. (2020). Dysregulation of immune response in patients with COVID-19 in Wuhan, China. Clinical Infectious Diseases. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa248
 • Quit.org.au. 2020. Faqs – Coronavirus (COVID-19) And Smoking. [online] Available at: [Accessed 1 April 2020].
 • Smoking or Vaping May Increase the Risk of a Severe Coronavirus Infection – Scientific American. (n.d.). Retrieved April 2, 2020, from https://www.scientificamerican.com/article/smoking-or- vaping-may-increase-the-risk-of-a-severe-coronavirus-infection1/
 • Tollerud, D. J., Clark, J. W., Brown, L. M., Neuland, C. Y., Mann, D. L., Pankiw-Trost, L. K., … Hoover, R. N. (1989). Association of cigarette smoking with decreased numbers of circulating natural killer cells. American Review of Respiratory Disease, 139(1), 194–198. https://doi.org/10.1164/ajrccm/139.1.194
 • Unkiewicz-Winiarczyk, A., Bagniuk, A., Gromysz-Kałkowska, K., & Szubartowska, E. (2009). Calcium, Magnesium, Iron, Zinc and Copper Concentration In the Hair of Tobacco Smokers. Biological Trace Element Research, 128(2), 152–160. https://doi.org/10.1007/s12011-008-8266-9
 • What are the health risks of smoking? – NHS. (n.d.). Retrieved April 2, 2020, from https://www.nhs.uk/common-health-questions/lifestyle/what-are-the-health-risks-of-smoking/

Düzeltme: Elif Kaya